U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden zetten de bespreking voort van de begroting 2016 wat de bevoegdheden van minister Philippe Muyters betreft, en ook de bespreking van de beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2015-2016. Ze stemmen ook indicatief over de begroting.

Verslag

523 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Verslaggever: Sabine Vermeulen Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
523 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking

15:30 uur

Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.