U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden zetten de reeds aangevatte bespreking voort van de begroting 2016, net zoals de bespreking van de beleidsbrief Financiën en Begroting 2015-2016 van minister Annemie Turtelboom. Ze vatten eventueel ook de bespreking aan van het decreet houdende diverse financiële bepalingen.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
14 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 10. Financiën en begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 89) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 143) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) - Advies van de Mobiliteitsraad (p. 167) - Advies van de Vlaamse Woonraad (p. 179) Voortzetting van de bespreking
van Annemie Turtelboom
531 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Voortzetting van de bespreking
EVENTUEEL
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.