U bent hier

In de kijker

Grensoverschrijdende wegvervoerinspectie – Conflictmineralen

Het wegtransport in de Europese Unie is de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen. Dit heeft echter ook tot rechtsongelijkheid geleid: het transport is dan wel internationaal geregeld, maar het toezicht op en de handhaving van de EU-regelgeving in dat verband zijn nationaal gebleven. De Benelux-landen hebben daarom een akkoord gesloten inzake grensoverschrijdende wegvervoerinspecties, zodat ze op dat vlak een voortrekkersrol binnen de EU kunnen vervullen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet tot instemming met dit verdrag.

Conflictmineralen zijn mineralen waarvan de delving gepaard gaat met militaire conflicten en mensenrechtenschendingen. Het gaat bijvoorbeeld over tin, tantalum, wolfraam en goud uit gebieden zoals Oost-Congo. Parlementsleden uit de meerderheid hebben een voorstel van resolutie ingediend waarin ze de Vlaamse Regering vragen om op te treden tegen de misbruiken die met conflictmineralen gepaard gaan. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking voort en stemmen over dit voorstel van resolutie.

Verslag

548 (2015-2016) nr. 2
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Karl Vanlouwe
552 (2015-2016) nr. 1
552 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
548 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Johan Verstreken
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Karl Vanlouwe
552 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Tine Soens
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.