U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden vatten de bespreking aan van de beleidsbrief Dierenwelzijn 2015-2016 van minister Ben Weyts en van de begroting voor wat de bevoegdheid Dierenwelzijn betreft. Ze zetten ook de reeds aangevatte besprekingen voort van de Leefmilieubegroting 2016, net zoals de bespreking van de beleidsbrief Omgeving 2015-2016 van minister Joke Schauvliege, en houden de indicatieve stemming van de begroting Leefmilieu en Dierenwelzijn.

Verslag

van Ben Weyts
517 (2015-2016) nr. 1
517 (2015-2016) nr. 3
544 (2015-2016) nr. 7
544 (2015-2016) nr. 18
544 (2015-2016) nr. 22
508 (2015-2016) nr. 2
459 (2014-2015) nr. 4
459 (2014-2015) nr. 5
562 (2015-2016) nr. 4
562 (2015-2016) nr. 5

Agenda

van Ben Weyts
517 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Natuur van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Leefmilieu, Natuur en Energie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.89) - Advies van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (p. 143) Voortzetting van de bespreking en stemming
508 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
459 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.