U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden zetten de bespreking verder van de beleidsbrief Wonen 2015-2016 en de begroting 2016 wat de bevoegdheid Wonen betreft, en vatten de bespreking aan van de beleidsbrieven en begroting 2016 van de bevoegdheden Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

524 (2015-2016) nr. 4
520 (2015-2016) nr. 2
521 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Wonen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
524 (2015-2016) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
520 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
521 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.