U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden bespreken de begroting 2016 wat de bevoegdheid Vlaamse Rand betreft en sluiten die af met een indicatieve stemming. Ze behandelen ook de beleidsbrief Vlaamse Rand 2015-2016: na de toelichting door minister Ben Weyts bespreken de commissieleden de beleidsbrief ten gronde.

Agenda

van Ben Weyts
516 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen en begrotingstabellen van de algemene uitgavenbegroting 2016 (Brussel en Vlaamse Rand)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
-Beslissing buitenlandse studiereis

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.