U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week beginnen de besprekingen van de Cultuurbegroting 2016 en van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016. Minister Sven Gatz geeft een toelichting van de desbetreffende documenten, waarna een bespreking volgt met de commissieleden.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:00 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2016 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever, algemene toelichting, en bespreking van de bevoegdheid Cultuur
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Advies van de Raad van State (p. 89) Benoeming van een verslaggever, algemene toelichting en bespreking van Afdeling 2. Fonds CED-ECP
van Sven Gatz
529 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.