U bent hier

In de kijker

Factuur extra studiekosten

Een hogeschool uit West-Vlaanderen wil studenten een factuur sturen voor extra studiekosten, voor onder andere het gebruik van de wifiverbinding. Bij niet-betaling van deze factuur kan de student worden geschorst als wanbetaler. Hoe staat minister Hilde Crevits hier tegenover? Mag een hogeschool dergelijke acties ondernemen? Wat als een student deze factuur weigert te betalen?

Verslag

van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
113 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
114 (2015-2016)
544 (2015-2016) nr. 20
544 (2015-2016) nr. 22
van Hilde Crevits
512 (2015-2016) nr. 1
512 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
106 (2015-2016)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
108 (2015-2016)
van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
113 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
114 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 89) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 159) - Protocol nr. 19 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van het sectorcomité X – onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – afdeling 2 – onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 20 oktober 2015 (p. 187) - Protocol nr. 53 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 13 en 20 oktober 2015 (p. 203) - Protocol nr. 67 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs op 13 oktober 2015 (p. 211) Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Hilde Crevits
512 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.