U bent hier

In de kijker

Factuur extra studiekosten

Een hogeschool uit West-Vlaanderen wil studenten een factuur sturen voor extra studiekosten, voor onder andere het gebruik van de wifiverbinding. Bij niet-betaling van deze factuur kan de student worden geschorst als wanbetaler. Hoe staat minister Hilde Crevits hier tegenover? Mag een hogeschool dergelijke acties ondernemen? Wat als een student deze factuur weigert te betalen?

Verslag

van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
113 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
114 (2015-2016)
15 (2015-2016) nr. 7-H
544 (2015-2016) nr. 20
544 (2015-2016) nr. 22
van Hilde Crevits
512 (2015-2016) nr. 1
512 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
106 (2015-2016)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
108 (2015-2016)
van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
113 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
114 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Joris Vandenbroucke, Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Björn Anseeuw, Michèle Hostekint, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Tine Soens, Jos De Meyer, Marc Hendrickx, Güler Turan, Sabine Vermeulen, Johan Danen, Willy Segers, Yamila Idrissi, Caroline Bastiaens, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Martine Fournier, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Tine van der Vloet, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Bart Van Malderen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Jan Bertels, Lieve Maes, Jos De Meyer, Tine Soens, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Joris Vandenbroucke, Martine Fournier, Rob Beenders en Willem-Frederik Schiltz
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 89) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 159) - Protocol nr. 19 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van het sectorcomité X – onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – afdeling 2 – onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 20 oktober 2015 (p. 187) - Protocol nr. 53 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 13 en 20 oktober 2015 (p. 203) - Protocol nr. 67 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs op 13 oktober 2015 (p. 211) Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Hilde Crevits
512 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Tine Soens en Jos De Meyer
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.