U bent hier

De heer De Bruyn heeft het woord.

Voorzitter, u vroeg me om mijn vragen in één vraag om uitleg te stoppen. Ik heb geargumenteerd waarom ik er drie vragen om uitleg van wilde maken. Ik waardeer ten zeerste dat u naar mijn argumentatie hebt geluisterd.

Minister, mijn eerste vraag om uitleg gaat over de digitale ontsluiting van de jachtplannen door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en vloeit voort uit de bij tijd en wijle geanimeerde discussie die we daarover hadden naar aanleiding van de wijziging van het Jachtdecreet. U engageerde zich om die jachtplannen wel degelijk digitaal te laten ontsluiten door het agentschap, met alle respect voor de privacy, wat vanzelfsprekend is.

Minister, wat is de stand van zaken met betrekking tot de digitale ontsluiting van jachtplannen door het ANB? Welke acties werden al ondernomen of zullen worden ondernomen om daar uitvoering aan te geven?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Dit behoort tot de bevoegdheid van de arrondissementscommissarissen. Zij moeten die plannen goedkeuren. Het ANB heeft in samenwerking met de overkoepelende jagersvereniging, Hubertusvereniging Vlaanderen, alle mogelijke digitale basisdocumenten aangeleverd. Dat is een cruciale stap om die jachtplannen digitaal te kunnen ontsluiten. Het ANB heeft aan de arrondissementscommissarissen gevraagd om alle goedgekeurde jachtplannen digitaal over te maken.

Tot vandaag heeft het ANB alleen van de arrondissementscommissaris van Vlaams-Brabant digitale, goedgekeurde jachtplannen ontvangen. In afwachting van de digitale goedgekeurde plannen van de andere provincies is het ANB gestart met de bouw van een ondersteunend uniform digitaal platform voor de ontsluiting van die plannen voor de burgers, zoals was afgesproken.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ik mis natuurlijk nog één element, en dat is de timing. Ik begrijp dat dat niet in een week of een maand of zelfs twee maanden tijd kan. Daar heb ik alle begrip voor, maar nu laat u ons wel helemaal in het ongewisse. Er is één arrondissementscommissaris die op dit ogenblik heeft aangeleverd waar u hen toe aangespoord hebt. Ik vind dat bijzonder weinig. Wat zult u doen of wat hebt u gedaan om de andere arrondissementscommissarissen aan te sporen om hetzelfde te doen?

Mijn vraag was misschien niet zo expliciet gesteld, maar dan doe ik dat nu wel: zit er enige timing op die zaak? Onze dank en respect voor het feit dat u het principe zo duidelijk hebt gesteld dat het niet meer dan normaal is dat mensen kunnen zien voor welke gebieden er jachtplannen zijn goedgekeurd, maar na een aantal maanden moeten we vaststellen dat een van de vijf min of meer gedaan heeft wat we gevraagd hebben, en voor de rest wordt er afgewacht. Dat vind ik eerlijk gezegd wat teleurstellend. Als u mij rond de timing dus nog wat meer duidelijkheid zou kunnen geven, zou dat zeer welkom zijn.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Bruyn, u hebt gelijk. Wij hadden natuurlijk ook gehoopt dat de arrondissementscommissarissen dat al overgemaakt zouden hebben. We hebben altijd eind 2015 als timing vooropgesteld. We hopen dat we dat halen en we blijven daarop aandringen.

Voor mij is die timing van eind 2015 nieuw. Ik kan mij niet herinneren dat dat toen expliciet is gezegd in de commissie. Het is in elk geval een timing waar ik de redelijkheid van inzie. Ik had ze alleen liever wat eerder in het debat gehoord, maar soms helpt wat aandringen. We zullen samen met u kijken of we eind december op een transparante manier – want dat vind ik ook een belangrijk element – de jachtplannen kunnen inkijken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.