U bent hier

In de kijker

Vlaams Banenpact: stand van zaken

Vlaanderen kreeg door de zesde staatshervorming nieuwe bevoegdheden en middelen op het vlak van het tewerkstellingsbeleid. De vakbonden en werkgevers bereikten in oktober een onderling akkoord over enkele onderdelen van het nieuwe banenpact. De Vlaamse sociale partners vragen onder meer van de Vlaamse Regering dat er in het doelgroepenbeleid een bijkomende korting komt voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor de langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar. De leden van de commissie wisselen met minister Philippe Muyters van gedachten over dit banenpact en over hoe de regering dit zal invullen.

Video

Verslag

18 (2015-2016)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
603 (2015-2016) nr. 1
Bijlage 1: Banenpact - Akkoord van de Vlaamse sociale partners van 21 oktober 2015 (pdf)
15 (2015-2016) nr. 7-E
544 (2015-2016) nr. 17
544 (2015-2016) nr. 22
515 (2015-2016) nr. 2

Agenda

18 (2015-2016)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
Verslaggevers
Jan Hofkens en Yasmine Kherbache
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Joris Vandenbroucke, Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Björn Anseeuw, Michèle Hostekint, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Tine Soens, Jos De Meyer, Marc Hendrickx, Güler Turan, Sabine Vermeulen, Johan Danen, Willy Segers, Yamila Idrissi, Caroline Bastiaens, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Martine Fournier, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Tine van der Vloet, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Bart Van Malderen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Jan Bertels, Lieve Maes, Jos De Meyer, Tine Soens, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Joris Vandenbroucke, Martine Fournier, Rob Beenders en Willem-Frederik Schiltz
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 8. Werk en Sociale Economie Adviezen: - Advies Raad van State (p. 89) - Advies Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 139) - Advies Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) Benoeming van een verslaggever en toelichting
515 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Miranda Van Eetvelde
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.