U bent hier

In de kijker

Vlaams Banenpact: stand van zaken

Vlaanderen kreeg door de zesde staatshervorming nieuwe bevoegdheden en middelen op het vlak van het tewerkstellingsbeleid. De vakbonden en werkgevers bereikten in oktober een onderling akkoord over enkele onderdelen van het nieuwe banenpact. De Vlaamse sociale partners vragen onder meer van de Vlaamse Regering dat er in het doelgroepenbeleid een bijkomende korting komt voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor de langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar. De leden van de commissie wisselen met minister Philippe Muyters van gedachten over dit banenpact en over hoe de regering dit zal invullen.

Video

Verslag

18 (2015-2016)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
603 (2015-2016) nr. 1
Bijlage 1: Banenpact - Akkoord van de Vlaamse sociale partners van 21 oktober 2015 (pdf)
544 (2015-2016) nr. 17
544 (2015-2016) nr. 22
515 (2015-2016) nr. 2

Agenda

18 (2015-2016)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 8. Werk en Sociale Economie Adviezen: - Advies Raad van State (p. 89) - Advies Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 139) - Advies Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) Benoeming van een verslaggever en toelichting
515 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.