U bent hier

In de kijker

Daklozenopvang in leegstaande sociale woningen

Deze winter kunnen lokale besturen, in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, leegstaande sociale woningen gebruiken voor de opvang van daklozen. Het betreft woningen die wachten op renovatie: ze moeten veilig en bewoonbaar zijn, maar moeten niet voldoen aan de hedendaagse energienormen. Leidt dit niet tot een uitholling van de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode? Hoe wil minister Liesbeth Homans dit initiatief kaderen in een integraal sociaal beleid? Heeft de minister weet van concrete interesse voor dit plan vanwege de lokale besturen en OCMW’s?

Video

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
270 (2015-2016)
van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
296 (2015-2016)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
279 (2015-2016)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
316 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.