U bent hier

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

De Burundese regering heeft de accreditatie van de Belgische ambassadeur aldaar ingetrokken. Aanleiding is de opschorting van 65 miljoen euro voor steunprojecten in het land. Onze Federale Regering neemt het niet dat de huidige president in juli aan een derde termijn is begonnen. Dit druist volledig in tegen de grondwet van Burundi en tegen het zogenaamde vredesakkoord van Arusha dat tien jaar geleden na de burgeroorlog werd afgesloten.

Als voorwaarde tot uitbetaling van de steun stelde de federale overheid dat de Burundese Regering in overleg moet gaan met de oppositie. Tot op heden is dat niet gebeurd. Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo wees al op de procedure die een volledige stopzetting van alle hulp mogelijk maakt.

De relaties met Burundi zijn voornamelijk een federale aangelegenheid. Vlaanderen heeft weliswaar geen structurele samenwerking met het land maar kende wel hulp toe aan Burundi, onder de vorm van een samenwerking met het Vlaamse Rode Kruis, dat vorig jaar voor de opvang van teruggekeerde vluchtelingen uit Tanzania nog noodhulp kreeg. Minister-president, in mei 2015 verklaarde u dat dit project op dat moment nog niet werd beïnvloed door eventuele instabiele situaties. In overleg met het Rode Kruis zou dit verder opgevolgd worden. Ik zal daar later nog een vraag over stellen.

De barometers inzake politiek en commercieel risico van Flanders Investment & Trade (FIT) geven Burundi op dit moment een zeer slechte score. FIT heeft er geen kantoor maar biedt dienstverlening aan vanuit de post in Kenia – net zoals dat gebeurt voor Rwanda, Oeganda en Tanzania. In februari 2016 heeft het FIT in samenwerking met het Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) en Brussels Export een groepszakenreis in Burundi en Tanzania gepland.

Heeft het Rode Kruis ondertussen melding gemaakt van problemen of hinder voor het opvangproject? Wat betekent dat concreet voor dit project?

Op welke manier wordt de werking van FIT in Burundi beïnvloed door de politieke instabiliteit? Wat betekent dit voor FIT op korte dan wel lange termijn?

Heeft het intrekken van de accreditatie van de ambassadeur in het bijzonder gevolgen voor de werking van FIT in die regio? Welke zijn de eventuele gevolgen?

Wat betekent dat voor de groepszakenreis die gepland is in februari 2016?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Van Esbroeck, er bereikten ons nog geen signalen dat het project van het Rode Kruis in het gedrang is gekomen. Zoals u weet, gaat het om de bouw van tweehonderdvijftig huizen voor teruggekeerde vluchtelingen. Tot nog toe hebben de diverse betrokken partijen de neutraliteit, de onpartijdigheid, van het Rode Kruis erkend en gerespecteerd. De impact van de politieke crisis is beperkt, zo liet het Rode Kruis Vlaanderen ons weten. De kern van de problemen ligt nog altijd in Bujumbura, rurale projecten van het Burundese Rode Kruis worden niet aangetast.

7 bewoners van die 250 huizen zijn naar Tanzania gevlucht. Er zijn andere begunstigden in gekomen. De essentie van het project is niet aangetast.

Bij de werking in Burundi ondervindt FIT geen rechtstreekse gevolgen van de situatie. U hebt gewezen op de bediening vanuit de post in Kenia. Het klimaat is op het ogenblik natuurlijk verre van bevorderlijk voor de Belgische bedrijven die zaken willen doen in Burundi. Er gaan geruchten over geplande vergeldingsmaatregelen door de Burundese Regering na de aankondiging van federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo en de sancties. De regering denkt eraan om de tegoeden van Belgen in Burundi te bevriezen en maatregelen te treffen tegen onze bedrijven die actief of aanwezig zijn in Burundi. Uiteraard volgt FIT net als wij dit op de voet op.

Het intrekken van de accreditatie van de ambassadeur heeft geen rechtstreekse gevolgen voor FIT. De nummer twee van de ambassade beheert de post als zaakgelastigde.

Het luik Burundi van de groepszakenreizen naar Tanzania en Burundi dat FIT samen met AWEX en Brussels Invest & Export gepland had in februari 2016 is al enkele weken geleden geannuleerd nadat duidelijk werd dat er een serieuze crisis is in Burundi. De groepszakenreis is uitgesteld naar 16 november. Binnenkort is er ook overleg met AWEX en Brussels Invest & Export om een nieuwe tweede bestemming naast Tanzania te kiezen, een bestemming die opportuniteiten biedt voor onze bedrijven. Tanzania was overigens sowieso de belangrijkste bestemming van die groepszakenreis aangezien Burundi een kleine markt is. Het percentage van de Vlaamse goederenuitvoer naar het land bedroeg in 2014 amper 0,01 procent.

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Minister-president, er zijn inderdaad vergeldingsmaatregelen en bedreigingen geuit tegenover bedrijven van bij ons. We hebben daar oog voor. Ik ben blij, niet verrast, dat FIT daar oog voor heeft.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Het lijkt me een goede zaak dat die groepszakenreis geannuleerd is. Als klein land kunnen we ons niet permitteren dat deelstaten signalen zenden die haaks staan op de federale strategie en de Europese beslissingen. Ik vind dat een goede zaak.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.