U bent hier

Vergadering

dinsdag 10 november 2015, 13.30u - Zaal Pieter Bruegel

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Geschrapt .
Gedachtewisseling over het eindverslag van de paritaire commissie 'decentralisatie' met:
- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (sectorale conclusies Ruimte en Leefmilieu)
- Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel (sectorale conclusies Vrije Tijd)
toegevoegd .
17 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
Verslaggevers

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

Geschrapt .
Geschrapt .
Geschrapt .
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur (behalve Afdeling 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur) Advies van de Raad van State (p. 89) Benoeming van een verslaggever en toelichting
522 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en toelichting
525 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en toelichting
526 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.