U bent hier

Verslag

526 (2015-2016) nr. 4
544 (2015-2016) nr. 15
544 (2015-2016) nr. 22
525 (2015-2016) nr. 2
522 (2015-2016) nr. 2
17 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
540 (2015-2016) nr. 3

Agenda

17 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
Verslaggevers
Gedachtewisseling over het eindverslag van de paritaire commissie 'decentralisatie'

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2016 van de Vlaamse Gemeenschap
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. Toelichting per programma. Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016
Beleidsbrief Bestuurszaken 2015-2016
Beleidsbrief Integratie en Inburgering 2015-2016
Beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2015-2016
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.