U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie - Hervorming kinderbijslag: voorstel van de N-VA

Uit recent onderzoek blijkt dat een kwart van de mensen die een suïcidepoging achter de rug hebben, drie maanden na de feiten nog geen arts hebben gesproken. Waarom is dat zo? Hoe staat het met de nazorg die in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is opgenomen? Hoe wil minister Jo Vandeurzen de opvolging van suïcidepogers verbeteren? De leden van de commissie houden hierover een gedachtewisseling met minister Jo Vandeurzen en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Onlangs lanceerde de N-VA in de Kamer een voorstel om de kinderbijslag te wijzigen: volledige kinderbijslag zou er enkel zijn voor kinderen van mensen die vier van de voorbije tien jaar in België hebben verbleven. De federale overheid is sinds de zesde staatshervorming echter niet langer bevoegd voor de kinderbijslagregeling. Heeft minister Jo Vandeurzen overleg gepleegd over dit N-VA-voorstel? Hoe staat hij hier tegenover? Moet er een samenwerkingsakkoord worden gesloten met de federale overheid voor de hervorming van de kinderbijslag? Wil de minister de kinderbijslag voorwaardelijk maken zoals in het N-VA-voorstel?

Video

Verslag

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
2910 (2014-2015)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Piet De Bruyn aan minister Jo Vandeurzen
2918 (2014-2015)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
4 (2015-2016)
Externe sprekers
Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
3089 (2014-2015)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
13 (2015-2016)

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

4 (2015-2016)
Externe sprekers
Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
Verslaggever
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
2910 (2014-2015)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Piet De Bruyn aan minister Jo Vandeurzen
2918 (2014-2015)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
3089 (2014-2015)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
13 (2015-2016)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.