U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Begin juni hebben we gediscussieerd over de slimme budgetmeters. U hebt toen gezegd dat dit het voorwerp uitmaakte van een ‘proof of concept’. Het Vlaams Energieagentschap had een bestek uitgeschreven voor de praktische uitrol van de slimme meters. Er bestonden immers te veel studies en analyses vanuit specifieke invalshoeken zonder dat er een allesomvattende analyse was. Die zou eind september klaar zijn. Hebt u daar al resultaten van of is het te vroeg?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Het is te vroeg. Ik was te voluntaristisch over de planning van de aanbestedingsprocedures. Ik dacht de studie nog voor de zomer te kunnen aanbesteden. De aanbesteding zal pas eind oktober kunnen beginnen. Resultaten van een studie vragen waarvan de toewijzing nog niet is gebeurd, is heel complex. U zult uw vraag later nog eens opnieuw moeten stellen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Toen u dat aankondigde voor eind september, dacht ik al dat het niet zou lukken. Ik zal blijven aandringen omdat de slimme meter voor de toekomst cruciaal is. Er is mijn conceptnota over batterijtechnologie, maar er zijn nog andere discussies. Een snellere afrekening met de juiste gegevens kan ook met een slimme meter. Het heeft tal van voordelen, maar het moet kosteneffectief zijn. Ik zal binnen een zestal weken de vraag nog eens stellen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.