U bent hier

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, u zult me vergeven dat ik geen specialist in de materie ben. (Opmerkingen. Gelach)

Bij de btw-verlaging heeft men heel wat energieleveranciers de arm moeten omwringen om die onmiddellijk door te rekenen in de voorschotfactuur. Nu doet men het onmiddellijk. Hoe werkt het systeem van de voorschotfacturen?

Ik neem aan dat iedereen de aanpassing op zijn factuur heeft gezien in het kader van de taxshift. Daar sta ik overigens volledig achter. Voor de fiscaliteit is het de regel dat die onmiddellijk moet worden doorgevoerd. Geldt dat ook voor langdurige prijsdalingen? Dan zouden de mensen daarvan eerder kunnen genieten en niet alleen bij de eindafrekening aan het eind van het jaar of bij de aanpassing.

Minister, hebt u overleg gehad met de leveranciers over die implementatie? Hoe staat het met de prijsschokken? Hoe worden die doorgerekend in voorschotfacturen, zodat bijvoorbeeld prijsdalingen op het vlak van energie ook zouden kunnen worden verwerkt in de facturen die de mensen elke maand moeten betalen?

Dat was mijn vraag als niet-expert in deze materie.

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Voorzitter, ook niet-experten hebben recht op vragen en vooral op duidelijke antwoorden. Ik ga dat nu proberen te geven.

De energieleveranciers hebben aangeven dat – hoewel het op papier om een eenvoudige aanpassing van een parameter lijkt te gaan – de verhoging van de btw-voet van 6 naar 21 procent een bijzonder zware impact heeft op hun facturatie- en andere IT-systemen. Het feit dat hun klanten hierover snel geïnformeerd werden en de mogelijkheid kregen om hun voorschotbedragen aan te passen doet daar niets aan af.

Er moet mijns inziens een onderscheid gemaakt worden tussen prijsverhogingen en prijsverlagingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de energieleveranciers zelf en dus moeten worden gezien in het licht van de toch wel stevige concurrentiestrijd die woedt op de elektriciteits- en aardgasmarkten enerzijds, wat aansluit op de vorige vraag over het wisselen van energieleverancier, en van de prijswijzigingen die voortvloeien uit beslissingen van de overheid en van de regulatoren anderzijds. Commercieel geïnspireerde prijswijzigingen kunnen en moeten zonder enige vertraging toegepast worden.

Het veelvuldig en op zeer korte termijn opleggen van prijswijzigingen als gevolg van beslissingen van de overheid en van de regulatoren heeft ontegensprekelijk een impact op de systemen van de energieleveranciers en veroorzaakt kosten voor hen die vaak aanzienlijk zijn, maar die – indien het bijvoorbeeld om de aanpassing van een heffing of een nettarief gaat – geen enkel voordeel met zich meebrengen voor de energieleveranciers. De overheid en de regulatoren moeten zich bewust zijn van deze realiteit en hier maximaal rekening mee houden.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik ben nu heel wat wijzer geworden. Met dit wijze antwoord zal ik het stellen.

Die voorschotfactuur blijft een beetje een raar beestje. Ik had graag wat meer inzicht gehad in de manier waarop hij werkt. Ik begrijp dat het een beetje te ingewikkeld is om er hier, bij een vraag om uitleg, een volledig zicht op te geven.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Er was een bezorgdheid vanuit de sector zelf. Ik zag net dat een bepaalde energieleverancier vroeg om de btw-verhoging uit te stellen van 1 september tot een latere datum omdat hij het IT-probleem niet onder controle kreeg. Ik heb geantwoord dat als ze met uitstellen beginnen, zij de sector niet onder druk stellen om het klaar te krijgen. We hebben gezien dat de sector het klaar gekregen heeft door 24 uur op 24 te werken op de IT. Maar het was wel op tijd klaar.

Waarom krijgen we nu een voorschotfactuur en niet elke maand de correcte afrekening? Dat heeft te maken met het feit dat we geen slimme meters hebben. Daardoor kan het niet. Daar komen we straks op. Mijnheer Van Rompuy, als u nog even blijft, zult u misschien nog een deel van het antwoord op uw vraag krijgen. (Opmerkingen van Peter Van Rompuy)

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Bij de voorschotfacturen neemt men altijd het voorschot. We weten niet definitief wat iemand gaat verbruiken. Dat moet je heel goed in het achterhoofd houden.

Vroeger kon men de tarieven maar om de vier jaar aanpassen. Nu is dat jaarlijks, door het decreet dat werd aangenomen. Het kan zelfs meer dan eenmaal per jaar. Wij kunnen dus veel sneller dan vroeger inspelen op wisselingen in de markt. Maar uiteraard hebben de leveranciers soms IT-problemen waardoor er toch een zekere vertraging op zit. Zij maken regelmatig die opmerking. Zij zeggen dat wij wel zeer strakke deadlines opleggen om de doorrekening te doen. Zij vinden dat veel zwaarder.

Voor mij is het van belang dat het tarief de prijs op de markt en de genomen politieke beslissingen weerspiegelt. Het mag niet zijn zoals in het verleden, toen je vier jaar aan een stuk een stabiel tarief had, terwijl er onder de waterlijn veel gebeurde dat niet kon worden doorgerekend. Als je beslissingen neemt met een positieve impact op de factuur, vind ik het belangrijk dat je dat duidelijk kunt maken, maar het omgekeerde moet ook mogelijk zijn.

Het is niet goed dat mensen, zelfs in de positieve zin, voor grote verrassingen komen te staan, en al zeker niet in de negatieve zin. Vandaar mijn vraag hoe dat nu juist werkt en hoe we kunnen vermijden dat mensen plots afrekeningen krijgen die ze totaal niet verwacht hadden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.