U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voor het politieke zomerreces heeft het hof van beroep in Luik het Waals prosumententarief vernietigd. Het is niet op dezelfde manier opgebouwd als het Vlaamse prosumententarief. Desalniettemin hebben we hier ook rechtszaken, onder meer van vzw Zonnestraal bij de Raad van State. Onlangs zag ik een arrest van de Raad van State van 1 oktober waarin ze een halfslachtige uitspraak doen van: we zijn niet bevoegd.

Minister, zal de afschaffing van het Waalse prosumententarief gevolgen hebben voor de rechtszaak van vzw Zonnestraal? Uit het arrest van 1 oktober blijkt van niet; mijn vraag dateert van daarvoor. Moeten we volgens de afspraken in het Vlaams regeerakkoord niet versneld overstappen naar een partieel capaciteitstarief? Daarmee zouden we dat probleem onderuithalen.

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

De VREG heeft me verzekerd dat ze gestart zijn met de besprekingen die moeten leiden tot een grondige aanpassing van de tariefstructuur. Een meer capaciteitsgericht nettarief is hiervan een belangrijk onderdeel. De invoering van de nieuwe structuur is voorzien per 1 januari 2018.

Er zijn drie redenen waarom een snellere invoering niet wenselijk is. De aanpassing van de structuur kan slechts na een grondige consultatie bij alle belanghebbenden. De aanpassing van de structuur kan slechts indien alle parameters die erin gebruikt worden, gekend of meetbaar zijn. De aanpassing van de structuur kan pas na aanpassing van de datasystemen van alle marktactoren, evenals het berichtenverkeer tussen netbeheerders en leveranciers. In de komende maanden zal de VREG een consultatie opstarten rond de voorgestelde wijzigingen in de tariefstructuur.

De decretale context in Vlaanderen en Wallonië is verschillend sinds de bevoegdheidsoverdracht per 1 juli 2014. Daarnaast is er ook een verschillende keuze inzake de voor tarificatie gebruikte tariefdrager, de capaciteit in Vlaanderen, virtuele afname in Wallonië. Volgens de raadsman van de VREG kan de uitspraak van het hof van beroep van Luik dan ook geen beslissende invloed hebben op de uitspraak van het voor Vlaanderen bevoegde rechtscollege.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Bedankt, maar ik maak me enkel zorgen over die datum. 1 januari 2018 is een streefdatum. Dat betekent dat men nog twee jaar neemt om dat allemaal uit te werken. Bij het kleinste ongeluk zitten we aan 1 januari 2019, en dat is zelfs na de verkiezingen. Dan kunt u dat niet meer opnemen in uw energievisie. Het regeerakkoord sprak nochtans van 1 januari 2016. De huidige tarieven zijn eigenlijk een overgangsmaatregel. Ik maak me echt zorgen. Of zegt u dat u bevoegd bent en dat het die datum moet zijn? Of is de VREG bevoegd? Wie zal uiteindelijk de datum vastleggen? Is het de VREG, dan kunnen we volgende week het gesprek aangaan. Bent u het, dan wil ik dat nu weten.

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Het is een bevoegdheid van de VREG, wij kunnen wel decretaal een datum vastleggen. De VREG is bevoegd om het capaciteitstarief vorm te geven.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik onthoud: de bevoegdheid ligt bij de VREG maar we kunnen eventueel decretaal de datum vastleggen. (Instemming van minister Annemie Turtelboom)

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.