U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Deze vraag is uiteraard misschien al een klein beetje achterhaald, alhoewel het antwoord bij dezen toch duidelijk zou kunnen worden weergegeven. Op 30 juni 2015 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan en gezegd dat door de zesde staatshervorming de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bevoegd is om de hoeveelheid van de achterstallige groenestroomcertificaten (GSC) te bepalen en daarvoor een beroep moet doen op een overzicht van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Mijn vraag is vrij eenvoudig. Heeft de VREG ondertussen dit overzicht gekregen van de CREG? Is er al een planning afgesproken? Aangezien deze vraag van drie maanden geleden dateert, denk ik wel dat er al een planning afgesproken zal zijn.

Zal de VREG eindelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen of zal hij met de CREG blijven discussiëren over deze bevoegdheid?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

De VREG is gestart met zijn analyse op basis van de documenten die de CREG eind augustus heeft aangeleverd. Volgens de eerste vaststellingen zijn deze documenten niet volledig. De VREG is in dezen onafhankelijk. Ze hebben me wel op de hoogte gebracht van het feit dat ze een consultatie zouden houden. Eind juli heeft de VREG deze consultatie gelanceerd met betrekking tot het begin van het proces van verwerking van de historische saldi.

Uiteraard zal de VREG zijn verantwoordelijkheid opnemen. De consultatie zal uitmonden in een beslissing van de VREG. De VREG is in dezen de bevoegde autoriteit die ook zal instaan voor de concrete uitvoering van de beslissing.

Er zijn geen discussiepunten tussen CREG en VREG. De VREG kan alleen vaststellen dat de CREG vanaf 2010 geen exhaustief regulatoir toezicht op de distributienetbeheerders heeft uitgevoerd, waardoor hij zich genoodzaakt ziet zelf tot de vaststelling en de bestemming van de saldi over te gaan. Omdat de CREG het niet gedaan heeft, moet de VREG het nu dus doen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dat is wel straf. De informatie is onvolledig en kan door de CREG ook niet volledig gemaakt worden en moet dus vervolledigd worden door eigen studiewerk door de VREG. Dat is de conclusie. Ik heb daar verder geen commentaar bij.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.