U bent hier

In de kijker

Armoedebarometer 2015

Het samenwerkingsverband Deceniumdoelen 2017 berekende dat de besparingsmaatregelen van de Vlaamse en federale regeringen samen voor de gezinnen een extra last betekenen van gemiddeld 525 euro per jaar. De recentste Armoedebarometer geeft aan dat er een stijging is van het aantal kinderen dat in een kansarm gezin wordt geboren. Zal minister Liesbeth Homans het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding bijsturen? Plant ze overleg met haar federale collega? Hoe wil ze de participatie van kansarmen in de maatschappij verbeteren?

Verslag

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1 (2015-2016)
van Piet De Bruyn aan minister Liesbeth Homans
141 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
3043 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
104 (2015-2016)
van Ingrid Lieten aan minister Liesbeth Homans
3101 (2014-2015)

Agenda

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
3043 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
104 (2015-2016)
van Ingrid Lieten aan minister Liesbeth Homans
3101 (2014-2015)
van Piet De Bruyn aan minister Liesbeth Homans
141 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.