U bent hier

In de kijker

Algemene Rekenboek 2014: het Rekenhof brengt verslag uit – Lening van Europese Investeringsbank voor Oosterweel?

Het Rekenhof stelt jaarlijks, in uitvoering van het Rekendecreet, een verslag op over de uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof licht in de commissie zijn verslag over de begroting 2014 toe.

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt bereid te zijn een lening met een looptijd van 30 tot 40 jaar toe te staan voor de Antwerpse mobiliteitsplannen. Hoeveel geld wil de EIB lenen? Welke voorwaarden gelden voor deze lening? Wat zijn de gevolgen van dergelijke lening voor de Vlaamse begroting?

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.