U bent hier

In de kijker

Sociale woningen: energiebesparende maatregelen

In oudere sociale huurwoningen betalen de huurders vaak meer aan energiekosten dan aan de eigenlijke huur. De Vlaamse Regering besliste recent de regelgeving te versoepelen die de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten volgen om te kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. Welke wijzigingen zal minister Liesbeth Homans invoeren? Welk budget komt hierdoor vrij? Hoe wil ze de huisvestingsmaatschappijen aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen?

Verslag

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
2890 (2014-2015)
118 (2014-2015)
Externe sprekers
Bart Weekers (Vlaams ombudsman) en Annelies D'Espallier (specialiste mensenrechten)
546 (2015-2016) nr. 1

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
2890 (2014-2015)
van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
3000 (2014-2015)
118 (2014-2015)
Externe sprekers
Bart Weekers (Vlaams ombudsman) en Annelies D'Espallier (specialiste mensenrechten)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.