U bent hier

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, nogal wat OCMW’s en gemeentebesturen zitten op hete kolen om te weten in welke richting ze de integratie moeten oriënteren. Ze willen vooral weten of 2019 een haalbare datum blijft. Er wordt een beetje gewacht op een duosprong van u met federaal minister van Maatschappelijke Integratie Borsus om dat uit te klaren.

Kunnen we deze datum aanhouden? Is er ondertussen nog overleg geweest tussen de Federale Regering en de deelstaten over dit onderwerp? Tot welke conclusie is men gekomen? Wat leren de verschillende juridische adviezen ons? Hebben die al klaarheid gebracht? Hoe ziet u de verdere timing van dit dossier?

Voorzitter, mijnheer Doomst, dit onderwerp is al meer dan één keer aan bod gekomen, en terecht, niet alleen in deze commissie, maar ook in de plenaire vergadering van 30 juni. We hebben op zeer, zeer regelmatige basis contact met het kabinet-Borsus, vorige week nog bijvoorbeeld. We zitten er echt kort op.

U weet ook, u hebt dat aangegeven, dat het aan minister Borsus is om de nodige aanpassingen te doen aan de federale OCMW-wet. We hebben geen indicaties dat dat niet zal gebeuren. We hebben ook geen indicaties en geen vrees dat we onze timing niet zullen halen. Ik hoop dat er binnen zeer afzienbare tijd op federaal niveau een ei wordt gelegd, zodat we duidelijkheid kunnen verschaffen. Ik ben het met u eens dat we de lokale besturen zoveel mogelijk op voorhand klaarheid moeten bieden, een soort stappenplan moeten kunnen voorleggen. Ik maak me absoluut geen zorgen. We hebben de nodige contacten en we zullen dit op de voet blijven opvolgen.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Dank u voor de geruststelling, minister. Het leeft wel op het terrein. Ik heb de indruk dat de lokale besturen heel actief bezig zijn met de voorbereiding van die operatie. In die zin zou het goed zijn om binnen afzienbare tijd – want men ziet wat af omdat men niet voelt waar u naartoe wilt – zo snel mogelijk, klaarheid te krijgen. Ik wil u aanraden om de duosprong met minister Borsus te maken. Dat moet iets geven, dat zou een en ander in beweging kunnen zetten.

De heer Maertens heeft het woord.

Minister, bedankt voor het antwoord. Collega, bedankt voor de vraag. Het is een pertinente vraag.

We ervaren allemaal dat in bepaalde gemeenten toch wat weigering bestaat om daar snel mee voort te gaan. Dat is natuurlijk de verkeerde reactie op alles. De integratie tussen OCMW en gemeente is een goede zaak. Het gebeurt op korte termijn, 2019 is kortbij. Dat is een zeer goede zaak, dat wil ik nogmaals onderstrepen. Het is jammer dat bepaalde factoren sommige mensen laten denken dat zij niet moeten voortmaken met de voorbereiding van die integratie. Dat zou een bijzonder slecht signaal zijn. We hopen net als u dat de kippen aan de overkant snel hun ei leggen, zodat we snel vooruit kunnen. Dat is in het belang van de OCMW’s, de gemeenten en zeker van de bevolking die betrokken is bij dat dossier.

Minister Homans heeft het woord.

Ik heb al aangegeven dat ik de bezorgdheid deel. We zullen zo snel mogelijk ons ei leggen.

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Als dat onverwijld gebeurt, zie ik het zitten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.