U bent hier

Commissievergadering

woensdag 7 oktober 2015, 10.00u

Voorzitter
van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege
79 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

In januari gaf het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in een advies aan dat de kans reëel is dat blauwtong opnieuw zal opduiken in onze regio, mogelijk eind 2015 of in de loop van 2016. In 2006 brak blauwtong serotype 8 uit in Noord-Europa. Blauwtong veroorzaakte toen enorme verliezen voor de Vlaamse rundvee-, geiten- en schapenhouders. Het FAVV adviseerde een algemene vaccinatie zodra er melding is van een uitbraak binnen de zone van 700 kilometer rond Brussel.

In Frankrijk zijn momenteel reeds bedrijven besmet met blauwtong serotype 8, meer bepaald in het departement Allier, op een kleine 600 kilometer van Brussel. Er is een veiligheidsperimeter van 150 kilometer rond de besmette bedrijven ingesteld. Binnen deze zone is men met monitoring en vaccinatie gestart. Het voedselagentschap roept daarom op tot verhoogde waakzaamheid. Alle herkauwers die uit het risicogebied worden aangevoerd, moeten worden afgezonderd en binnen twee dagen na aankomst getest worden op blauwtong. Enkel gevaccineerde dieren mogen worden ingevoerd.

Deze virale ziekte is een federale bevoegdheid. U gaf echter in de commissie aan dat u dit ook vanuit Vlaanderen van zeer nabij zou opvolgen, zeker omdat uit het verleden is gebleken dat blauwtong grote schade kan aanrichten in onze Vlaamse landbouwsector.

Minister, wat is de stand van zaken van het overleg tussen de gewesten en de federale overheid dat u zou aangaan? Werd er een protocol opgemaakt?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Dierenziektebestrijding is inderdaad een federale bevoegdheid, maar er is heel goed overleg. Periodiek, op vaste tijdstippen, is er overleg tussen het federale voedselagentschap en de gewestelijke landbouwadministraties. De blauwtongdreiging kwam aan bod op 21 september 2015 in het Raadgevend Comité van het FAVV en op 29 september 2015 in de werkgroep van het Sanitair Fonds.

Er zijn vandaag geen redenen tot paniek, maar er is wel een verhoogde waakzaamheid. Zo worden er bijvoorbeeld analyses uitgevoerd op alle vee dat vanuit de getroffen regio wordt ingevoerd.

Er zijn op dit momenten bij ons geen redenen tot paniek, maar er is wel een verhoogde waakzaamheid. Zo worden er bijvoorbeeld analyses uitgevoerd op alle vee dat vanuit de getroffen regio bij ons wordt ingevoerd. Die afspraken en de samenwerking lopen goed. We worden altijd zeer strikt op de hoogte gebracht door het federale niveau als er iets wordt vastgesteld. We hebben dat onlangs nog kunnen zien: toen er in Limburg in een rundveebedrijf rundertuberculose werd vastgesteld, zijn we zeer accuraat op de hoogte gebracht door het federale niveau. De afspraken lopen dus goed. We zien dan ook geen reden om nu iets anders te gaan doen, gezien de goede ervaringen. We blijven dat uiteraard verder goed opvolgen.

In september waren er 25 besmette bedrijven in midden-Frankrijk. Daarom is er bij ons een verhoogde waakzaamheid.

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Bij het debat in januari heb ik vermeld dat we nog even tijd hadden, maar dat we die tijd wel degelijk goed moesten benutten. Ik ben blij dat dat het geval is. U geeft aan dat er periodiek overleg is, dat de afspraken goed lopen. Dat is een positief signaal. Hoewel een groot deel van deze problematiek federale bevoegdheid is, is het heel belangrijk dat Vlaanderen dat van dichtbij opvolgt. U bent daartoe bereid. Dat is zeer positief, omdat het te belangrijk is voor onze Vlaamse landbouwsector.

Ik heb nog een vraag: binnen een straal van 700 kilometer zou er een initiatief op het vlak van vaccinatie worden genomen door het Federaal Agentschap. Bent u ervan op de hoogte dat dit zou gebeuren?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik zal navragen wat de stand van zaken is. Ik heb die gegevens hier nu niet bij me, maar ik vraag het na.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
64 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.