U bent hier

Commissievergadering

woensdag 7 oktober 2015, 10.00u

Voorzitter
van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
48 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, u hebt gezegd dat u de bijdrage van de Vlaamse overheid in de Rendac-factuur zou verhogen met 3 miljoen euro, om de noodlijdende vleessector te ondersteunen. Dat bedrag komt bovenop het reeds geplande bedrag van 7,5 miljoen euro. Daarmee is bijna drie kwart van de Rendac-factuur van de Vlaamse landbouwers betaald.

Minister, op welke manier wordt de totale som verdeeld? Wanneer mogen de landbouwers de terugbetaling verwachten? Of is die al uitgevoerd? Voor deze maatregel hebt u geld uit andere budgetten moeten halen. Uit welk budget hebt u dit geld gehaald? Welk domein krijgt daardoor dit jaar minder werkingsmiddelen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Landbouwers die een abonnement betaalden voor de ophaling en verwerking van dode landbouwdieren, krijgen een terugbetaling van 44 procent op het door hen betaalde bedrag. Het percentage werd berekend aan de hand van het beschikbare budget en het aantal betaalde abonnementen. De terugbetaling is net gestart en loopt. De creditnota’s werden al verstuurd.

Er was inderdaad geen bereidheid om een bijkomend budget vrij te maken uit de algemene middelen. We hebben het zelf moeten oplossen. We hebben middelen uit de Grondenbank gehaald, die in 2015 minder dossiers heeft verwerkt dan verwacht. We hebben dat geld dus overgemaakt voor de Rendac-factuur. We kunnen pas tegen het einde van het jaar zien hoe het staat met de Grondenbank. Elk jaar is dat anders. Daarom ook hebben we dat nu pas kunnen oplossen.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, ziet u een mogelijkheid om dezelfde oefening te herhalen in 2016? We zijn het er allemaal over eens dat we moesten proberen bijkomende ondersteuning te bieden aan de veesector. U hebt dat nu gedaan voor 2015. Wij zeggen: hoe meer, hoe beter. Het mag altijd meer zijn, maar het moet budgettair ook mogelijk zijn. Hoe ziet u dit voor 2016?

Herman De Croo (Open Vld)

Dit is een steunmaatregel in een crisis van de rundvee- en varkenshouderij. Dat weten we wel. 44 procent van de abonnementsuitgaven van degenen die ophalingen laten doen door Rendac, wordt terugbetaald. Is dat het maximum of is het percentage dat men per uitgave terugbetaalt iets hoger, rond drie kwart?

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik ben verheugd dat u die maatregel hebt genomen. Dat is van een bijzondere betekenis voor de sector in een moment van diepe crisis.

Anderzijds had ik wel gehoopt dat de regering zou hebben beslist dat die middelen niet zouden moeten komen van uw zeer beperkt budget, maar uit de algemene middelen.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voor 2015 hebben we creatief moeten omgaan met die middelen. Voor de begroting 2016 die we vorig weekend hebben opgemaakt, lag de vraag op tafel voor bijkomende middelen, om dat dus ook in 2016 te doen. Daarvoor was er geen steun in de Vlaamse Regering omdat andere partijen dat niet nodig vonden. We zullen creatief zijn en ik zie hier heel wat steun. Het staat u altijd vrij om bij de bespreking van de begroting hiervoor amendementen in te dienen en bijkomende middelen te vragen.

Mijnheer De Croo, het is 75 procent voor de verwerking en die 44 procent is extra. Er werd al een deel terugbetaald en nu komt er nog eens 44 procent bij.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, u zegt dat de coalitiepartners het niet nodig vonden om extra middelen te plannen. Het zijn budgettair krappe tijden, waarin elke minister geld vraagt. Door uw inspanningen bewijst u dat het perfect mogelijk is om creatief te zijn en het uit de eigen middelen te halen. Dat draagt onze voorkeur weg. U zegt zelf dat dat ook voor 2016 blijkbaar geen probleem is. Ik kijk ernaar uit.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.