U bent hier

Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (25 mei 2019)

Actief van 24 september 2014 tot 25 mei 2019

Wie zijn de leden?

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

 

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid wordt uitgevoerd door elke minister, maar wordt gecoördineerd door één minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Daarin staan actiepunten die door verschillende ministers

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Meer informatie

Situatie op 28 september 2017