U bent hier

Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 29 juni 2017, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Financiering Regenbooghuis

Een provinciaal regenbooghuis is een plek waar holebi’s en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten. Er komen verenigingen samen om te vergaderen en er worden tal van socio-culturele activiteiten georganiseerd. Door de afslanking van de provincies zal Vlaanderen instaan voor de betoelaging van deze regenbooghuizen. Blijft het totale bedrag behouden? Hoe zal de verdeling over de verschillende regenbooghuizen gebeuren? Heeft minister Liesbeth Homans overleg gepleegd met de huizen en de koepelorganisatie çavaria?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Dirk Mattens
+32 2 552 13 40

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

 

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Meer informatie

Situatie op 24 juni 2017