U bent hier

Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 22 maart 2018, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Sociaal beheersrecht: hoorzitting

Het sociaal beheersrecht is een bestaand instrument, waarmee ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt in beheer genomen worden door bijvoorbeeld de gemeente. Die kan dan zelf de nodige renovatiewerken uitvoeren en de woning verhuren als sociale huurwoning. Ook leegstaande woningen die in orde zijn, kunnen in beheer genomen worden en als sociale huurwoning verhuurd. Dit kan de woningkwaliteit verbeteren en het aanbod aan betaalbare woningen verhogen, maar tot nu toe werd dit instrument amper gebruikt wegens een aantal knelpunten en toepassingsproblemen. Om die weg te werken, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Woonraad, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en van de dienst Wonen van de stad Antwerpen.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

 

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Meer informatie

Situatie op 21 maart 2018