U bent hier

Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 14 december 2017, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: hoorzitting

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Met dit plan wil de Vlaamse Regering mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en wil ze ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. De focus ligt in het bijzonder op gezinnen met jonge kinderen. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Op 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering kennis van het rapport over de voortgang van de uitvoering van het VAPA. Het bevatte de voortgang van alle acties uit het initiële plan, de stand van zaken omtrent de armoedetoetsen, de Armoedemonitor 2017 en het werkingsverslag van het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg. Op basis hiervan stuurde de Vlaamse Regering op 7 juli 2017 het VAPA bij en nam er een aantal extra acties in op. De voorbije maanden bespraken de leden van de commissie dit VAPA met de bevoegde ministers voor hun beleidsdomein, vandaag houden ze hierover een hoorzitting met professor Ive Marx van de Universiteit Antwerpen en met vertegenwoordigers van het Netwerk tegen Armoede, van het Kinderrechtencommissariaat en van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

 

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Meer informatie

Situatie op 14 december 2017