U bent hier

Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 21 februari 2019, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Wachtlijsten voor sociale huurders met een beperking

Uit recente cijfers in de media blijkt dat de wachtlijsten in de sociale huisvestingssector langer zijn geworden. Mensen met een beperking moeten daarbij in verhouding nog langer wachten op een sociale woning die is aangepast aan hun noden. Wat is de oorzaak voor de stijging van de wachtlijsten? Zal minister Liesbeth Homans het aantal woningen voor mensen met een beperking optrekken? Welke maatregelen wil ze nemen? Wat met de huurpremie voor kandidaat-huurders?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

 

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Meer informatie

Situatie op 16 februari 2019