U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 26 maart 2019, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Toetsing regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaanden: voorstel van decreet

Het aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden is de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Ze hebben grotendeels dezelfde vaste kosten als een groter gezin voor bijvoorbeeld de huur of hypotheek van een woning, maar de sociale voordelen zijn niet aangepast aan elke mogelijke gezinssituatie. Hierdoor lopen eenoudergezinnen een verhoogd armoederisico. Om de impact van het regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaanden te kunnen meten, diende Caroline Gennez een voorstel van decreet in dat de Vlaamse Regering oplegt om bij elk ontwerp van decreet een eenoudertoets uit te voeren. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor uw welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Meer informatie

Situatie op 15 januari 2019