U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 23 januari 2019, 9.30u - Zaal Pieter Bruegel

Vier jaar Renovatiepact: gedachtewisseling

Voormalig minister Annemie Turtelboom sloot in 2014 een Renovatiepact met een dertigtal organisaties. Dit pact wil de renovatiegraad van het Vlaams woonpatrimonium verhogen en de energiezuinigheid ervan verbeteren. De leden van de commissie wisselen van gedachten met minister Lydia Peeters en vertegenwoordigers van het Vlaams Energieagentschap (VEA) over de voortgang van de acties uit dit pact.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 16 januari 2019