U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 19 maart 2019, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Digitale elektriciteitsmeters: ontwerp van decreet

In Vlaanderen vindt de productie van elektriciteit steeds meer op lokaal niveau plaats. Er is ook een evolutie naar meer digitalisering. Daarom is er nood aan de installatie van digitale meters, waaraan slimme toepassingen kunnen worden gekoppeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet uit 2009 aan te passen aan deze nieuwe evolutie. Ze dokterde ook een tweesporenbeleid uit voor eigenaars van zonnepanelen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

woensdag 20 maart 2019, 11.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Uitbreiding verbod op onverdoofd slachten

Recent maakte minister Ben Weyts bekend dat het huidige verbod op onverdoofd slachten van geiten, schapen en pluimvee vanaf 1 januari 2020 ook zou gelden voor kalveren. Wat zijn hiervan de praktische gevolgen voor de slachthuizen? Welke maatregelen moeten ze nemen, en beschikken ze hiervoor binnen de gestelde termijn over voldoende tijd? Komt er later nog een uitbreiding van het verbod naar volwassen runderen?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 15 januari 2019