U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 19 februari 2019, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Verbeteren Europese luchtkwaliteit: hoorzitting

Slechte luchtkwaliteit heeft ernstige gevolgen voor de volksgezondheid: het verkort de levensverwachting, het veroorzaakt ziektes en het belast ook de ecosystemen. Nationale en regionale overheden nemen al maatregelen om de luchtkwaliteit in bijvoorbeeld steden te verbeteren, maar er ontbreekt een afdoend Europees kader in dit verband, ondanks aanbevelingen van de Europese Rekenkamer. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze vragen dat de Europese Commissie de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer in beleid zou omzetten. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Frans Fierens van de Vlaamse Milieumaatschappij, met David Knight van het departement Omgeving, met Tim Nawrot, professor UHasselt en KU Leuven en met Dirk Avonts, professor emeritus UGent – huisarts.

woensdag 20 februari 2019, 9.15u - Zaal Pieter Bruegel

Investeringen in zonnepanelen

De Vlaamse Regering wil het aantal zonnepanelen in Vlaanderen doen stijgen, maar in 2018 zijn er minder zonnepanelen geïnstalleerd dan in 2017. Hoe wil minister Lydia Peeters particulieren en bedrijven stimuleren om te investeren in zonne-energie? Komt er een fiscaal gunstregime voor deze investeerders? Hoe wil ze zo’n investering rechtstreeks zichtbaar maken op de energiefactuur?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Valerie Taeldeman aan minister Lydia Peeters
685 (2018-2019)
van Piet De Bruyn aan minister Koen Van den Heuvel
737 (2018-2019)
van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
751 (2018-2019)
van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
752 (2018-2019)

Nog niet klaar voor behandeling

van de Vlaamse Regering
1875 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 16 februari 2019