U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 16 oktober 2018, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

woensdag 17 oktober 2018, 9.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Digitale elektriciteitsmeters: hoorzitting

In Vlaanderen vindt de productie van elektriciteit steeds meer op lokaal niveau plaats. Er is ook een evolutie naar meer digitalisering. Daarom is er nood aan de installatie van digitale meters, waaraan slimme toepassingen kunnen worden gekoppeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet uit 2009 aan te passen aan deze nieuwe evolutie. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers van Flux50, Agoria, Bond Beter Leefmilieu, Test Aankoop en de Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Lydia Peeters
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van de Vlaamse Regering
1678 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid

Te behandelen documenten

van de Vlaamse Regering
1692 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid

Nog niet klaar voor behandeling

van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 16 oktober 2018