U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 20 maart 2018, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Bijensterfte door neonicotinoïden

Overal in Europa gaat de bijenpopulatie achteruit. Er werd steeds van uitgegaan dat dit werd veroorzaakt door het gebruik van pesticiden in de landbouw. De European Food Safety Authority (EFSA) stelde in een recent rapport dat deze neonicotinoïden ontegensprekelijk schadelijk zijn voor bijen. Heeft minister Joke Schauvliege kennisgenomen van het rapport? Hoe staat ze hiertegenover? Hoe wil ze met het Vlaamse niveau een voortrekkersrol spelen in een Europees verbod op neonicotinoïden? Zal ze overleg plegen met haar federale collega?

woensdag 21 maart 2018, 9.15u - Zaal Jan Van Eyck

Leefomstandigheden kippen in pluimveebedrijven

Dierenrechtorganisatie Gaia filmde gedurende enkele weken de dieronterende leefomstandigheden van vleeskippen in zes grote pluimveehouderijen. Gaia houdt ook de supermarkten verantwoordelijk voor dit dierenleed, omdat die kippenvlees aan te lage prijzen aanbieden, evenwel op vraag van de consument. Hoe reageert minister Ben Weyts op deze beelden? Hoe gebeurt de inspectie op deze bedrijven? Welke maatregelen wenst hij te nemen om deze toestanden uit de wereld te helpen? Hoe wil hij de consument bewust maken van de gevolgen van zijn keuze in de supermarkt?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Lydia Peeters
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege
1433 (2017-2018)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1490 (2017-2018)

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 19 maart 2018