U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 19 december 2017, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden: verslag van het Rekenhof

De Vlaamse Regering stelde zich tot doel dat uiterlijk 2036 is gestart met de sanering van alle historische bodemverontreinigingen die een ernstige bedreiging vormen en uiterlijk 2019 voor saneringen in beschermingszondes van grondwaterwingebieden. De gemeenten moeten in dit verband een gemeentelijke inventaris van risicogronden opmaken en die gegevens meedelen aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die ze registreert in een grondeninformatieregister. Het Rekenhof maakte een verslag op over de voortgang van dit proces, en komt dit voorstellen in de commissie, waarna een bespreking volgt met minister Joke Schauvliege en de leden van de commissie.

vrijdag 22 december 2017, 9.30u

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Lydia Peeters
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
503 (2017-2018)
van An Christiaens aan minister Joke Schauvliege
511 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
549 (2017-2018)
van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
608 (2017-2018)

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 17 december 2017