U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 17 oktober 2017, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

woensdag 18 oktober 2017, 9.00u - Zaal Jan Van Eyck

Sluiting Olmense Zoo

Vorige week trok minister Ben Weyts de erkenning van de zoo van Olmen in na herhaaldelijke pv’s over inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving. Een aangestelde coördinator moet nu zorgen voor de opvang van de circa 1000 dieren in andere dierentuinen. Op welke specifieke grond heeft de minister zich gebaseerd voor de sluiting van de zoo? Heeft hij zich laten adviseren bij deze beslissing? Wat zal er concreet gebeuren met de dieren uit de zoo?

vrijdag 20 oktober 2017, 8.00u

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Lydia Peeters
Open Vld

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Sabine Vermeulen aan minister Ben Weyts
119 (2017-2018)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
152 (2017-2018)
van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
195 (2017-2018)
van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
204 (2017-2018)

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 17 oktober 2017