U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 maart 2019, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Duurzame slimme steden en slim Vlaanderen: voorstellen van resolutie

Een slimme digitale omwenteling en de slimme inzet van technologie kan de levenskwaliteit in Vlaanderen verhogen en economische kansen creëren. Dankzij digitalisering en open data kan de dienstverlening aan de burger verbeterd worden. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in om dit verder uit te bouwen, met nadruk op het belang van de ‘quadruple helix’ en zijn vier actoren: ondernemingen, burgers, kennisinstellingen en onderzoekscentra, en de overheid. Slimme steden zijn steden die open data en de nieuwste ICT-mogelijkheden aanwenden om file- en parkeerproblemen aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren, hun burgers digitaal snel te informeren, ... Wouter Vanbesien van de Groenfractie diende een voorstel van resolutie in om slimme steden en gemeenten ook duurzaam te laten zijn, met daarnaast grote aandacht voor participatie van de burger. De leden van de commissie bespreken de twee voorstellen van resolutie in samenhang en stemmen erover.

donderdag 28 maart 2019, 12.00u

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Johan Cuypers
+32 2 552 13 41

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.
Werken

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. Het bekendste aspect van het werkgelegenheidsbeleid is de VDAB.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld de honderden bedrijven en initiatieven die mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: maatwerkbedrijven, dienstenbedrijven voor klusjesdiensten, e.d.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven en de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 14 februari 2019