U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 18 oktober 2018, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Verhogen werkzaamheidsgraad

De werkloosheidscijfers in Vlaanderen blijven dalen, maar de krapte op de arbeidsmarkt groeit. In Vlaanderen zijn er te weinig mensen aan de slag om de economische groei te ondersteunen, en daardoor is Vlaanderen een middenmoter in Europa. Er is nood om de stille arbeidsreserve aan te boren: onder meer mensen met een migratieachtergrond en mensen die vrijwillig inactief zijn, moeten een stimulans krijgen om aan de slag te gaan. Welke maatregelen heeft VDAB op dit vlak ondernomen? Komt er een vernieuwde samenwerking tussen VDAB en de grotere steden? Wat vindt minister Philippe Muyters van de huidige positie van Vlaanderen in Europees perspectief? Moet de vooropgestelde werkzaamheidsgraad van 76 procent naar zijn mening omhoog?

Wie zit er in de commissie?

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.
Werken

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. Het bekendste aspect van het werkgelegenheidsbeleid is de VDAB.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld de honderden bedrijven en initiatieven die mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: maatwerkbedrijven, dienstenbedrijven voor klusjesdiensten, e.d.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven en de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 16 oktober 2018