U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 13 december 2018, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Verankering welvaart in Vlaanderen: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Export door Vlaamse bedrijven is in het verleden belangrijk geweest voor de creatie van welvaart. Het huidige klimaat van toenemend protectionisme bedreigt echter de open economie van Vlaanderen. Om de welvaart in Vlaanderen te verankeren, dienden leden van de CD&V-fractie een conceptnota in met een aantal voorstellen. De indieners lichten hun conceptnota toe.

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.
Werken

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. Het bekendste aspect van het werkgelegenheidsbeleid is de VDAB.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld de honderden bedrijven en initiatieven die mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: maatwerkbedrijven, dienstenbedrijven voor klusjesdiensten, e.d.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven en de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 12 december 2018