U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 17 juli 2018, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Richtlijn-Van den Brande: nota Vlaamse Regering

In 1994 vaardigde toenmalig minister-president Luc Van den Brande een richtlijn uit over O&O-projecten (onderzoek en ontwikkeling) met een militaire affiniteit. Hierdoor kwam er een verbod voor de ondersteuning van projecten met een eenduidig en offensief militair karakter. Projecten met een dual use of met een defensief karakter konden wel gesteund worden, voor zover aangetoond werd voor welke burgerlijke toepassingen de technologie of het product gebruikt werd. Minister Philippe Muyters ziet in het gewijzigde Europese defensiebeleid en in federale ontwikkelingen rond defensie-onderzoek een aanleiding om de richtlijn aan te passen. Hij vroeg een advies aan de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) over een mogelijke actualisering ervan. Ook het Vlaams Vredesinstituut (VVI) stelde hierover een advies op. Onder meer op basis van deze adviezen stelde minister Philippe Muyters een nota op over de wijziging van de richtlijn-Van den Brande. De leden van de commissie bespreken deze nota met hem.

Wie zit er in de commissie?

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.
Werken

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. Het bekendste aspect van het werkgelegenheidsbeleid is de VDAB.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld de honderden bedrijven en initiatieven die mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: maatwerkbedrijven, dienstenbedrijven voor klusjesdiensten, e.d.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven en de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 16 juli 2018