U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 21 februari 2019, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Verankering welvaart in Vlaanderen: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Het aantrekken van buitenlandse investeringen is en blijft belangrijk voor de creatie van welvaart in Vlaanderen. Toch stelt zich de vraag of de economie in Vlaanderen niet moet worden beschermd tegen ongewenste buitenlandse inmenging of tegen het verlies van strategische infrastructuur, van ondernemingen en van kennis, zowel bij overheidsbedrijven als bij private ondernemingen. Om de welvaart in Vlaanderen te verankeren, dienden leden van de CD&V-fractie een conceptnota in met een aantal voorstellen. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Erik Buyst, hoogleraar onderzoekseenheid Economie, KU Leuven, met Jeroen Delvoie, advocaat Eubelius, en met Michel Casselman, algemeen manager ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

donderdag 21 februari 2019, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

OESO Skills Strategy Flanders: gedachtewisseling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) helpt landen of regio’s bij de strategische aanpak voor het opbouwen, onderhouden en inzetten van het eigen menselijke kapitaal, de zogenaamde Skills Strategy. Deze projecten moeten tewerkstelling en economische groei stimuleren en sociale inclusie en participatie verhogen. De OESO heeft over de situatie in Vlaanderen een rapport uitgebracht. De leden van de commissie houden hierover een gedachtewisseling met Dirk Van Damme, Senior Counsellor, Directorate for Education and Skills van de OESO.

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.
Werken

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. Het bekendste aspect van het werkgelegenheidsbeleid is de VDAB.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld de honderden bedrijven en initiatieven die mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: maatwerkbedrijven, dienstenbedrijven voor klusjesdiensten, e.d.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven en de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 16 februari 2019