U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Commissie actief van 24 september 2014 tot 25 mei 2019

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Er is geen agenda beschikbaar.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Luc Van der Borght
+32 2 552 13 17

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Te behandelen documenten

van het Vlaams Vredesinstituut
44 (2018-2019) nr. 1

Dossiers in deze commissie

Dossier buitenlands beleid

Dossier

Buitenlands beleid

De Belgische deelstaten zijn verantwoordelijk voor de internationale aspecten van hun bevoegdheden. Vlaanderen voert voor al zijn bevoegdheden een buitenlands beleid. Dat gebeurt via internationaal geldende verdragen.

Dossier

Europese Instellingen

Een groot deel van de Vlaamse regelgeving is van Europese oorsprong. Vlaanderen heeft er belang bij dat Europese Unie (EU) rekening houdt met Vlaamse aandachtspunten.

Dossier

Toerisme

Het Vlaamse toerismebeleid wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in en naar Vlaanderen. Dat moet leiden tot meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn voor de inwoners van Vlaanderen.

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Dossier

Ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse inspanningen rond ontwikkelingssamenwerking zijn geconcentreerd op extreme armoede en honger, gezondheidszorg, ecologische duurzaamheid en het uitbouwen van een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling.

Meer informatie

Situatie op 11 december 2018