U bent hier

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 18 december 2018, 13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Verdrag Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank: bespreking

België diende in 2017 een aanvraag in om lid te worden van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank. Met haar lidmaatschap van deze nieuwe internationale financiële instelling wil de overheid het respect voor de internationale standaarden inzake transparantie, milieu en sociale voorwaarden garanderen. Omdat zowel de federale overheid als de gemeenschappen en de gewesten op dit vlak bevoegd zijn, moet de Vlaamse overheid instemmen met het verdrag om de toetredingsprocedure af te ronden. In dit verband diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Luc Van der Borght
+32 2 552 13 17

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Cleveland Ohio

Dossier

Buitenlands beleid

De Belgische deelstaten zijn verantwoordelijk voor de internationale aspecten van hun bevoegdheden. Vlaanderen voert voor al zijn bevoegdheden een buitenlands beleid. Dat gebeurt via internationaal geldende verdragen.

Dossier

Europese Instellingen

Een groot deel van de Vlaamse regelgeving is van Europese oorsprong. Vlaanderen heeft er belang bij dat Europese Unie (EU) rekening houdt met Vlaamse aandachtspunten.

Dossier

Toerisme

Het Vlaamse toerismebeleid wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in en naar Vlaanderen. Dat moet leiden tot meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn voor de inwoners van Vlaanderen.

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Dossier

Ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse inspanningen rond ontwikkelingssamenwerking zijn geconcentreerd op extreme armoede en honger, gezondheidszorg, ecologische duurzaamheid en het uitbouwen van een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling.

Meer informatie

Situatie op 17 december 2018