U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (6 juni 2009)

Actief van 27 september 2004 tot 6 juni 2009

Wie zijn de leden?

Voorzitter

Ondervoorzitter

Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Werner Marginet
Vlaams Belang

Secretaris

Vaste leden

Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Erik Arckens
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Johan Deckmyn
Vlaams Belang
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Laurence Libert
Open Vld
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Marie-Rose Morel
Vlaams Belang
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Wim Van Dijck
Vlaams Belang

Plaatsvervangende leden

Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Karlos Callens
Open Vld
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Caron
sp·a
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hilde De Lobel
Vlaams Belang
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Marijke Dillen
Vlaams Belang
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Pieter Huybrechts
Vlaams Belang
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hans Schoofs
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang
Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Frans Wymeersch
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jos Stassen
Groen!

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 18 november 2008