U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 24 juni 2021, 8.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Wijzigingsdecreet Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, de aanpassing van de taalkennisvereiste en de nieuwe verplichting van inschrijving bij de VDAB. Verder wordt volop ingezet op digitalisering via een centraal inschrijvingsregister. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet, in samenhang met een voorstel van resolutie van de Groenfractie over de toepassing van een armoedetoets in dit verband. Daarna stemmen ze over zowel het ontwerp van decreet als het voorstel van resolutie.

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Kurt De Loor
Vooruit

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Meer informatie

Situatie op 21 januari 2021