U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 25 februari 2021, 9.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Energie-efficiëntie sociale woningen: hoorzitting

Het Rekenhof stelde een verslag op over de energie-efficiëntie van sociale woningen. Het ging daarbij na welke maatregelen de Vlaamse overheid nam om de energieprestaties van de bestaande sociale huurwoningen te verbeteren en wat de resultaten van het energierenovatieprogramma 2020 zijn. Over dit rapport houden de leden van de commissie een hoorzitting met Jan Meyus en Dieter Demunter van het Rekenhof, met Veerle De Meulenaer van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en met minister Matthias Diependaele.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Gwenny De Vroe aan minister Matthias Diependaele
1985 (2020-2021)
van An Moerenhout aan minister Matthias Diependaele
2006 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 19 november 2020