U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 30 september 2021, 9.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Zwarte lijst sociale huursector

Vanaf 1 januari 2023 zal er een zwarte lijst gelden voor sociale huurders die voor overlast zorgen of hun huurwoning verwaarlozen of beschadigen. Ze zullen zich gedurende drie jaar niet kunnen inschrijven voor een sociale woning, na een veroordeling tot uithuiszetting door een vrederechter. Over hoeveel mensen gaat het? Wordt in opvolging en begeleiding voorzien voor hen? Is deze werkwijze niet nefast voor het imago van de sociale huursector? Hoe reageert minister Matthias Diependaele op de kritiek van de private verhuurders dat de overlast naar hen verschuift?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Kurt De Loor
Vooruit

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele
4559 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 17 juni 2021