U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 4 maart 2021, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Toekenning aanpassingspremie aan sociale huurders: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Woningeigenaars kunnen een aanpassingspremie (VAP) aanvragen voor hun huis als ze zorgbehoevend of minder mobiel worden. Huurders van een sociale woning kunnen vooralsnog geen beroep doen op deze VAP. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze vragen om de Vlaamse regelgeving op dat vlak aan te passen. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met Björn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met Nils Vandenweghe en Luc Goossens van de Vlaamse Ouderenraad, en met Pascal De Decker van het Steunpunt Wonen.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 15 oktober 2020