U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 9 juli 2020, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Dalend succes Vlaamse renovatiepremie

De voorbije jaren was er een daling van het aantal aanvragen voor een Vlaamse renovatiepremie. Nochtans is er nog steeds grote nood aan renovatie van het woonpatrimonium in Vlaanderen om de klimaatdoelstellingen te halen. Minister Matthias Diependaele kondigde daarom een vereenvoudigd systeem voor dergelijke steunmaatregelen aan via een uniek aanvraagloket. Wat is daarvan de stand van zaken? Welke oorzaken ziet de minister voor de dalende aanvragen? Hoe wil hij het renovatieritme optrekken?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 7 november 2019