U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 23 januari 2020, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Huurprijsberekening voor sociale woningen

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat naast het inkomen van de huurder ook dat van meerderjarige gezinsleden wordt meegeteld bij de berekening van de huurprijs. Dat omvat ook de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan personen met een handicap. Leden van de sp.a-fractie stellen dat de IVT voor personen met een handicap die met familieleden samenleven niet volstaat om, bovenop de kosten ingevolge de handicap, ook nog bij te dragen in de huurprijs van de gezinswoning. Ze menen dat een verhoging van de huurprijs voor gezinnen met een laag inkomen die zorg dragen voor een gehandicapt familielid, indruist tegen de doelstelling van sociaal wonen. Daarom dienden ze een voorstel van decreet in waarin ze ervoor pleiten dat de IVT die meerderjarige gezinsleden van sociale huurders ontvangen, niet meer in rekening wordt gebracht bij de berekening van de huurprijs.

vrijdag 24 januari 2020, 9.45u

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 19 januari 2020