U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 2 juli 2020, 9.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Studentenhuisvesting in coronatijden

Door de onzekerheid over een mogelijke tweede besmettingsgolf in het najaar en of er al dan niet fysieke lessen zullen zijn, weten studenten niet of ze een studentenkamer moeten huren tijdens het academiejaar 2020-2021. De Universiteit Antwerpen experimenteert daarom voor haar eigen huisvesting met kortlopende contracten van één week. Dat botst met een aantal bepalingen qua opzegtermijn, waarborg of schadevergoeding uit het Woninghuurdecreet, dat geënt is op studentenhuurcontracten van langere duur. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover dit initiatief? Ziet hij heil in deze flexibiliteit? Komen er aanpassingen aan het decreet?

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele
2792 (2019-2020)
van Allessia Claes aan minister Matthias Diependaele
2843 (2019-2020)
van An Moerenhout aan minister Matthias Diependaele
2881 (2019-2020)
van Steven Coenegrachts aan minister Matthias Diependaele
2902 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 2 juli 2020