U bent hier

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 januari 2021, 9.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Eengemaakte woonmaatschappijen

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Ze keurde een voorontwerp van decreet om tot eengemaakte woonmaatschappijen te komen net voor het kerstreces 2020 goed. Wat zal de rol zijn van koopmaatschappijen in dit nieuwe landschap? Welke subsidies zullen van kracht zijn? Hoe zal de zogenaamde expertenpool worden gefinancierd? Welke criteria wil minister Matthias Diependaele opleggen?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1358 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Wonen

Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op menswaardig wonen. Er zijn regels om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Er zijn ook initiatieven om mensen met financiële moeilijkheden te helpen bij het b

Dossier

Onroerend erfgoed

De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.

Meer informatie

Situatie op 26 januari 2021