U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 27 oktober 2020, 13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Nieuwe teststrategie coronavirus

Doordat de laboratoria de toevloed aan afgenomen coronatests de voorbije weken niet meer konden bolwerken, besliste de federale minister van Volksgezondheid om mensen zonder ziektesymptomen niet langer te testen. Partners van personen die positief hebben getest en zogenaamde hoogrisicocontacten moeten wel gedurende 10 dagen in zelfquarantaine gaan. Hoe staat minister Wouter Beke tegenover deze nieuwe teststrategie? Krijgen de bewoners van woonzorgcentra voorrang? Hoe wordt die zelfquarantaine afgedwongen en gecontroleerd? Overweegt hij speekseltesten? Wat met de sneltesten?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43
Bart Debrabandere
+32 2 552 13 38

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
383 (2020-2021)

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor ons welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Meer informatie

Situatie op 30 juni 2020