U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 22 juni 2021, 13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Groeipakket: voorstellen van resolutie

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. Recent maakte de Vlaamse Regering een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. Leden van de Groenfractie, van de Vooruitfractie, en van de PVDA zijn van oordeel dat het Groeipakket onvoldoende effect heeft op de reductie van de kinderarmoede in Vlaanderen. Ze dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering vragen om de sociale toeslag in het groeipakket te verhogen en de onrechtvaardigheden op te lossen. Ook de meerderheidspartijen dienden een voorstel van resolutie in over de evaluatie van het Groeipakket. De leden van de commissie bespreken beide voorstellen van resolutie in samenhang.

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van Wouter Beke
673 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Katrien Verhegge (administrateur-generaal, Agentschap Opgroeien), Leo Van Loo (gedelegeerd bestuurder, Agentschap Uitbetaling Groeipakket) en Charlotte Reilhof (beleidsmedewerker Groeipakket, Opgroeien)

Te behandelen documenten

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
3943 (2020-2021)
van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
3949 (2020-2021)
van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
3989 (2020-2021)
van Johan Danen aan minister Wouter Beke
4001 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor ons welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Meer informatie

Situatie op 17 maart 2021