U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 27 januari 2021, 9.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Bescherming fysieke integriteit en bevordering gelijke kansen interseksepersonen: hoorzitting

Interseksepersonen zijn mensen die geboren werden met niet-binaire geslachtskenmerken: ze hebben geslachtskenmerken die afwijken van wat door de samenleving als strikt mannelijk of strikt vrouwelijk wordt gezien. Ze kampen met grote uitdagingen op het vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in om de fysieke integriteit van interseksepersonen te beschermen. Zo willen ze een verbod op niet-medisch noodzakelijke ingrepen op intersekskinderen. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met An Verleysen van Intersekse Vlaanderen, met Martine Cools van het Centrum voor Geslachtsontwikkeling, met Pieter Cannoot van de UGent en met Nina Callens van de Genderkamer bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43
Bart Debrabandere
+32 2 552 13 38

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
1405 (2020-2021)
van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
1429 (2020-2021)
van Koen Daniëls aan minister Wouter Beke
1493 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor ons welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Meer informatie

Situatie op 15 september 2020