U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 20 april 2021, 13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De overheid biedt de brede bevolking de kans om zich in grootschalige centra te laten vaccineren tegen het coronavirus. Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel komen de voorzieningen voor personen met een handicap aan bod, naast de 65-plussers en patiënten met een onderliggende aandoening. De voorbije weken kwam de campagne stilaan op kruissnelheid, maar een heikel punt blijft de beperkte beschikbaarheid van vaccins. Vaccinaties met een bepaald vaccin zijn ook voorlopig opgeschort wegens mogelijke bijwerkingen. De leden van de commissie wisselen met minister Wouter Beke van gedachten over de campagne.

woensdag 21 april 2021, 9.30u - Zaal Jan Van Eyck

vrijdag 23 april 2021, 9.30u - Zaal Koepel

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van scholen, woonzorgcentra, culturele infrastructuur en woningen. In dit verband houden de leden een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Gezondheidsraad, het Agentschap Facilitair Bedrijf, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

vrijdag 23 april 2021, 14.00u - Zaal Koepel

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van scholen, woonzorgcentra, culturele infrastructuur en woningen. In dit verband houden de leden een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, van Ventibel en van IDEWE.

 

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43
Bart Debrabandere
+32 2 552 13 38

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van Wouter Beke
673 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Katrien Verhegge (administrateur-generaal, Agentschap Opgroeien), Leo Van Loo (gedelegeerd bestuurder, Agentschap Uitbetaling Groeipakket) en Charlotte Reilhof (beleidsmedewerker Groeipakket, Opgroeien)

Te behandelen documenten

van de Vlaamse Regering
698 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken), Bart Weekers (Vlaams ombudsman), Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding), Karin Van Puyenbroeck (onderzoekster Vlaamse Ombudsdienst), Zuhal Demir (Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme), Erwin Janssens (medewerker Vlaamse Ombudsdienst) en Wim Raeymaekers (medewerker Vlaamse Ombudsdienst)
van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke
2482 (2020-2021)
van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke
2785 (2020-2021)
van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
2818 (2020-2021)
van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
2839 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor ons welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Meer informatie

Situatie op 13 oktober 2020