U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 17 december 2019, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Verontrustend drankgebruik bij jongeren

De media berichtten recent dat elke dag gemiddeld 6 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis belanden na alcoholmisbruik. Er zijn ernstige gevolgen aan dit ‘bingedrinken’: risico op lever- en hartfalen, daling van het IQ, risico op alcoholverslaving op volwassen leeftijd, … Aan dergelijke spoedopnames wordt momenteel geen vervolgtraject bij bijvoorbeeld een psycholoog gekoppeld. Stromen deze jongeren door naar de integrale jeugdhulp? Hoe kan minister Wouter Beke meer inzetten op preventie? Pleegt hij overleg met de federale minister van Volksgezondheid? Ziet hij heil in een actieplan zoals de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bepleit? Hoe ziet hij de rol van ouders in deze problematiek?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2019-2020) nr. 1
van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
607 (2019-2020)
van Chris Janssens aan minister Wouter Beke en minister Bart Somers
628 (2019-2020)
van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
637 (2019-2020)
van Freya Van den Bossche aan minister Wouter Beke
675 (2019-2020)
van Ludwig Vandenhove aan minister Wouter Beke
676 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor uw welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Meer informatie

Situatie op 14 december 2019