U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 21 januari 2020, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Stijging sociale huurprijzen: impact op personen met een handicap

Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen: inwonende volwassen kinderen met een handicap worden niet langer als huurder beschouwd, maar hun inkomen telt wel mee voor de huurprijsberekening. Hierdoor stijgt de huurprijs, en verhoogt het armoederisico voor deze mensen. Was minister Wouter Beke op de hoogte van deze maatregel? Hoe staat hij hiertegenover? Plant hij een overleg met zijn collega van Wonen om deze maatregel terug te draaien?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris) en Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris)
van Celia Groothedde aan minister Bart Somers en minister Wouter Beke
825 (2019-2020)
van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
939 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor uw welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Meer informatie

Situatie op 19 januari 2020