U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 16 september 2021, 10.00u - Zaal Koepel

Lerarentekort 

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 luidde het onderwijsveld de noodklok over het tekort aan leerkrachten. Er is een onder andere groot tekort aan wiskundeleerkrachten, en de onderwijsverstrekkers doen daarom een oproep om meer zijinstromers aan te trekken: mensen uit de privésector die les gaan geven. Ze kunnen daarbij tot 8 jaar anciënniteit meenemen, indien ze les geven in een knelpuntvak. Hoe wil minister Weyts het tekort aan wiskundeleerkrachten oplossen? Hoe wil hij meer zijinstromers aantrekken? Welke maatregelen wenst hij te nemen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken? Welke mediacampagnes heeft hij eventueel voor ogen? 

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

donderdag 16 september 2021, 14.00u - Zaal Koepel

Digisprong en laptops

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat niet alle leerlingen in Vlaanderen beschikken over een ICT-toestel om de lessen in afstandsleren te kunnen volgen. Daarom investeerde de Vlaamse Regering in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ 375 miljoen euro in een grote ‘Digisprong’ voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo krijgt elk kind in het vijfde leerjaar een eigen ICT-toestel. Bij de start van het schooljaar 2021-2022 blijkt echter dat elke school deze Digisprong op een andere manier aanpakt: sommige scholen laten niet toe dat de leerlingen de laptop mee naar huis nemen, en soms moeten de leerlingen wel nog een (duurdere) laptop aankopen via de school. Volstaat het uitgetrokken budget om in voldoende laptops te voorzien? Hoe wil minister Ben Weyts de verschillende aanpak in de scholen stroomlijnen? Dreigt de digitale kloof niet groter te worden hierdoor? Wat met de tekorten aan ICT-coördinatoren? 

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jan Laeremans
Vlaams Belang

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
4293 (2020-2021)
van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
4377 (2020-2021)
van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
4416 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 28 mei 2020