U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 22 april 2021, 9.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorsprongfonds hoger onderwijs: visienota

De coronacrisis heeft naast de knelpunten ook heel wat opportuniteiten voor het hoger onderwijs aan het licht gebracht. De Vlaamse Regering riep daarom een Voorsprongfonds in het leven om het hoger onderwijs digitaler, flexibeler en eigentijdser te maken, en trekt daarvoor 60 miljoen euro uit. De leden van de commissie bepreken met minister Ben Weyts de visienota waarin dit Voorsprongfonds uit de doeken wordt gedaan.

donderdag 22 april 2021, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Digisprong: uitwerking op het terrein

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat niet alle leerlingen in Vlaanderen beschikken over een ICT-toestel om de lessen in afstandsleren te kunnen volgen. Ook blijkt uit internationale vergelijkingen dat het Vlaams onderwijs inzake digitalisering achterophinkt. Daarom wil de Vlaamse Regering in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ 375 miljoen euro investeren in een grote digisprong voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo krijgt elk kind in het vijfde leerjaar een eigen ICT-toestel. Er blijken echter ook steeds meer cyberaanvallen te worden gepleegd op scholen, vaak zelfs door leerlingen. Hoe zal de uitrol van deze Digisprong op het terrein verlopen? Hoe zullen leerkrachten begeleid worden? Hoe wil minister Ben Weyts sterke IT-profielen aantrekken om de schoolnetwerken te beveiligen tegen cyberaanvallen? Wat met de ICT-investeringen die ouders en scholen al hebben gedaan volgens het ‘Bring Your Own Device’-principe?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jan Laeremans
Vlaams Belang

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Ampe
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stijn Bex
Groen
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Leo Pieters
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Sterckx
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Sam Van Rooy
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Ben Weyts
647 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Ben Weyts (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand)
van Ben Weyts
679 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Ben Weyts (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 28 januari 2021