U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 4 maart 2021, 9.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Inzet kinderverzorgers in kleuteronderwijs

Deelname aan kleuteronderwijs heeft positieve effecten op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) maakte een studie op over de inzet van kinderverzorgers in het kleuteronderwijs, en formuleerde hierover een aantal beleidsaanbevelingen. Zo is er nood om andere studiebewijzen in aanmerking te laten komen voor tewerkstelling in het onderwijs. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover de bevindingen van het VBJK? Hoe wil hij extra kinderverzorgers inzetten? Hoe wil hij kinderverzorgers als volwaardig teamlid laten deelnemen aan de pedagogisch-didactische aanpak in de klas?

donderdag 4 maart 2021, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Opvolgingsbesprekingen audits Rekenhof

Het Rekenhof stelde in het verleden audits op over respectievelijk gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs, de rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs, en de werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs. Vandaag bespreken de leden van de commissie de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen uit die audits met minister Ben Weyts en vertegenwoordigers van het Rekenhof.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jan Laeremans
Vlaams Belang

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Jan Laeremans aan minister Ben Weyts
2067 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 25 juni 2020